Poseta sa rimskog univerziteta LUISS

Rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić razgovarao je sa predsednikom i rektorom Univerziteta Luiss iz Rima (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali „Guido Carli” – Free International University of Social Studies „Guido Carli” – LUISS). 

Predsednik Luiđi Gubitozi i rektor dr Andrea Prenćipe posetili su Rektorat sa predlogom da se uspostavi sistemska i dugotrajna saradnja sa Univerzitetom u Beogradu. ”O vašem univerzitetu znamo mnogo impresivnih činjenica, kao i da imate dobru saradnju sa italijanskim ustanovama. Želimo da ucpostavimo partnerski odnos koji će biti progresivan za oba univerziteta”, istakao je predsednik Gubitozi. Rektor Đokić potvrdio je tradicionalno bliske i plodotvorene odnose sa italijanskim kolegama i predložio novi susret i konkretne nacrte buduće saradnje u narednom periodu.  Slobodni međunarodni univerzitet društvenih studija Gvido Karli, poznat pod akronimom LUISS, privatni je univerzitet koji se nalazi u Rimu, Italija, osnovan 1974. godine od strane vodećih italijanskih privrednika. Pruža dodiplomsko i postdiplomsko obrazovanje, pored niza programa dvostrukih diploma, u oblastima finansija, poslovanja, menadžmenta, prava i političkih nauka. Trenutno ima oko 9.000 studenata, preko 1.000 profesora i saradnika, a prošle godine ragiran je kao 14. na svetu u oblasti političkih nauka i međunarodnih studija na QS listi.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav