Otvoren konkurs za letnju praksu u pet gradskih preduzeća

Pozivaju se studenti završnih godina Univerziteta u Beogradu da se prijave za program letnje prakse u preduzećima grada Beograda. Program prakse realizuje se na osnovu potpisanih ugovora Univerziteta u Beogradu i gradskih preduzeća: JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, JKP Veterina Beograd, JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, JKP Pogrebne usluge i JKP Zelenilo Beograd. Gradska preduzeća i Univerzitet u Beogradu žele da zajedničkim radom i angažovanjem, odnosno podrškom u profesionalnom usavršavanju omoguće studentima da kroz učešće u ovom programu prakse steknu praktična znanja i veštine i relevantno radno iskustvo.
Konkurs je otvoren za studente: Tehnološko- metalurškog fakulteta, Fakulteta veterinarske medicine, Fakulteta političkih nauka, Građevinskog, Mašinskog, Šumarskog, Arhitektonskog, Ekonomskog, Poljoprivrednog, Pravnog, Filološkog i Filozofskog fakulteta.

Program tromesečne prakse realizovaće se počev od 1.jula, a svi polaznici prakse imaće obezbeđenu novčanu nadoknadu u iznosu od 20 000 rsd mesečno. Svaki student imaće neposredno određenog mentora iz reda zaposlenih, koji će pratiti njegov rad na praksi.

Način prijave: Svi zainteresovani studenti mogu se prijaviti popunjavanjem formulara koji se nalaze na sajtu Centra za razvoj karijere – www.razvojkarijere.bg.ac.rs. Neophodno je prilikom prijave i priložiti uverenje o studiranju.

Rok za prijavu ističe 2. juna u ponoć.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav