Univerzitet i SANU imaju zajedničke ciljeve

Rektor Univerziteta u Beogradu profesor dr Vladan Đokić razgovarao je sa predsednikom Srpske akademije nauka i umetnosti dr Zoranom Kneževićem. Rektor i predsednik SANU analizirali su stanje u obrazovanju i nauci Srbije i mogućnosti za poboljšanje. Zaključeno je da bi SANU i Univerzitet zajednički trebalo da pokrenu konkretne inicijative za rešavanje najvećih aktuelnih problema u ovim značajnim društvenim oblastima. 

Važna tema razgovora bila je i restitucija, u čijem su postupku Univerzitet u Beogradu i SANU već nastupali udruženo prema državi i institucijama nadležnim za povratak oduzete imovine. Još jednom je konstatovano da nažalost do sada sa druge strane nisu ponuđena adekvatna ili bilo koja korektna rešenja. Povratak imovine nezakonito oduzete posle Drugog svetskog rata Univerzitetu i Akademiji omogućio bi znatno stabilnije funkcionisanje i otvorio mogućnosti za kvalitetnije uslove naučnog i prosvetnog rada stručnjaka u obe nacionalne institucije.

Rektor Đokić i predsednik SANU Knežević složili su se da bi dve ustanove trebalo da se udruže u vezi sa promocijom ličnosti i naučnog rada Milutina Milankovića, te da bi prvi korak moglo da bude skoro formiranje stalne postavke posvećene najvećem srpskom naučniku koji je radio u Beogradu.

Predsednik SANU pohvalio je i podržao saradnju Univerziteta u Beogradu sa univerzitetima u zemlji i regionu. Sastanak je održan u Rektoratu UB sa idejom da komunikacija, zajedničke akcije i projekti, ubuduće budu intenzivniji i konkretniji.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav