Stručna praksa u javnoj upravi – otvoren konkurs za 2024. godinu

Univerzitet u Beogradu poziva studente osnovnih i master studija da se prijave na Konkurs za obavljanje studentske stručne prakse u organima državne uprave i lokalne samouprave.

Preko 450 studenata će kroz ovaj program moći da obavi obaveznu stručnu praksu u predstojećem semestru.

Poziv je otvoren za studente sledećih fakulteta: Pravni fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet organizacionih nauka, Fakultet političkih nauka, Građevinski fakultet, Filozofski fakultet, Arhitektonski fakultet, Fakultet bezbednosti, Poljoprivredni fakultet, Saobraćajni fakultet, Filološki fakultet, Geografski fakultet, Mašinski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet veterinarske medicine, Fizički fakultet, Šumarski fakultet, Biološki fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Hemijski fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Matematički fakultet i Fakultet za fizičku hemiju.

Pozicije za praksu su otvorene u ukupno 53 organa državne uprave i lokalne samouprave, najviše u Gradskoj upravi Grada Beograda (83), Ministarstvu zaštite životne sredine (30), Republičkoj direkciji za robne rezerve (24), Centru za razminiranje (24), Službi za upravljanje kadrovima (20), Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave (17), Ministarstvu pravde (15) i Ministarstvu prosvete (14).

Praksa će se obavljati u periodu od 4. marta do 1. jula 2024. godine u trajanju od minimalno 80 časova (četiri nedelje po četiri sata).

Pogledajte:

• Integralni tekst konkursa:

www.razvojkarijere.bg.ac.rs/stranice/uploads/20232024MDULSkonkurs.pdf

• Vodič „Studentske stručne prakse u javnoj upravi“:

docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://sajamstrucneprakse.collectivibe.com/uploads/documents/vodic-ssp-u-ju-2023-2024_1699879008.pdf

Prijavljivanje se vrši na portalu Centra za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu: skr.rs/strucnapraksa2024

Za prijavu će studentima biti neophodna potvrda o studiranju sa fakulteta.

Konkurs će biti otvoren do 15. januara 2024. u ponoć.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav