Senat doneo odluke o finansiranju i upisu

Senat Univerziteta u Beogradu održao je dvadeset sedmu sednicu sedmog saziva 21. februara 2024. godine, u Svečanoj sali Rektorata.
U vezi sa pitanjem finasiranja rada Univerziteta u Beogradu, Senat zahteva rešavanje problema finansiranja materijalnih troškova fakulteta i predlaže otvaranje razgovora o pozivu programa raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete, kako bi se njihovim uvećanjem rešile urgentne popravke na fakultetima koji za to nemaju dovoljno sredstava. Članovi Senata u usvojenom predlogu stava zahtevaju izjednačavanje cene rada u visokom obrazovanju sa cenom rada u osnovnom i srednjem obrazovanju, dok u okviru korekcije zarade na fakultetima i institutima očekuju intenziviranje razgovora sa predstavnicima nadležnih ministarstava i rešavanje problema zarada do kraja tekuće godine. Senat će na sednici 15. maja razmotriti stepen realizacije zahteva i doneti odluke o daljem postupanju.
Senat je usvojio Politiku upisa studenata na Univerzitet u Beogradu za školsku 2024/2025. godinu, odluku o broju studenata koji se upisuje na studijske programe i mišljenja o broju budžetskih studenata za upis u prvu godinu studijskih programa na Univerzitetu. Na Univerzitet u Beogradu za školsku 2024/2025. godinu, prema dostavljenim predlozima fakulteta i Veća za studije pri Univerzitetu, planiran je upis 27.708 studenata. Na osnovne akademske i integrisane akademske studije – 15.203, master akademske studije – 9.763, specijalističke akademske studije – 645, doktorske akademske studije – 1.748.
Na Univerzitetu su ukupno akreditovana 422 studijska programa, od čega je za školsku 2024/2025. godinu planirano da se upis realizuje na 396 studijskih programa. Univerzitet i fakulteti u njegovom sastavu trebalo bi da dostave odluke Saveta Univerziteta/fakulteta o visini školarine za svaki studijski program svih vrsta i stepena studija za državljane Republike Srbije i strane državljane. Prijava i prijem dokumenata u prvom, junskom upisnom roku biće od 19. do 22. juna, a prijemni ispiti biće održani od 24. do 28. juna 2024. godine.
Na sednici je verifikovan mandat novog člana Senata (direktorke Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo) i data saglasnost na Statut Šumarskog fakulteta. Izveštaje o finansijskom poslovanju Univerziteta u Beogradu – Rektorata za period januar – decembar 2023. godine i Izveštaj o radu Odbora za rodnu ravnopravnost podnela je nadležna prorektorka prof. dr Zorica Vujić. Sednicom Senata predsedavao je rektor prof. dr Vladan Đokić.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav