Održana sednica Senata Univerziteta u Beogradu

Na osnovu Statuta Univerziteta u Beogradu, dvadeset osma sednica sedmog saziva Senata Univerziteta održana je u sredu 20. marta 2024. godine, u Svečanoj sali Rektorata, pod predsedništvom rektora prof. dr Vladana Đokića. Na predlog Odbora za statutarna pitanja data je saglasnost na Statut Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, kao i na odluku o izmenama i dopunama Statuta Arhitektonskog fakulteta.  
Izvršena je promocija redovnih profesora i data saglasnost na obrazovanje stručnih komisija za pripremu referata sa predlogom odluke za dodelu zvanja profesor emeritus kandidatima predloženim za školsku 2023/2024. godinu . Članovi Senata doneli su odluku o raspisivanju konkursa za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2023. godinu.

Senat je najviši stručni organ Univerziteta koji, pre svega, odlučuje o pitanjima nastavne, naučne i stručne delatnosti, ima 52 člana i to su rektor, 4 prorektora iz reda redovnih profesora, 31 dekan fakulteta, 11 direktora instituta, direktor Univerzitetske biblioteke i 4 predsednika veća grupacija.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav