Sednica Saveta Univerziteta

Osma sednica Saveta Univerziteta u Beogradu održana je u petak, 26. januara 2024. u Svečanoj sali Rektorata. Sednicu je vodio zamenik predsednice Saveta prof. dr Slaviša Stanković.

Na sednici je usvojen Izveštaj o radu Saveta u 2023. godini, kao i plan javnih nabavki i spiska nabavki Univerziteta u Beogradu za 2024. godinu na koje se ne primenjuje zakon. Usvojen je i Izveštaj o izvršenom godišnjem popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2023. godine i data saglasnost na izmenu Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Stručnoj službi i centrima Univerziteta u Beogradu. Savet je doneo odluku o razrešenju i imenovanju članova odbora zadužbina i fondacija.  Savet je organ upravljanja koji rešava najvažnija pitanja Univerziteta u Beogradu, i ima 41 člana, od kojih su 23 predstavnici Univerziteta, 12 imenuje Vlada Republike Srbije i 6 bira Studentski parlament Univerziteta. 

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav