Sednica Saveta Univerziteta u Beogradu

Deveta sednica Saveta Univerziteta U Beogradu održana je u ponedeljak 26. februara 2024. godine u Svečanoj sali Rektorata. Sednicom je predsedavala prof. dr Sanja Aleksić Kovačević, predsednica Saveta.

Savet je usvojio Izveštaj o finansijskom poslovanju Univerziteta u Beogradu – Rektorata u 2023. godini, koji je podnela prorektorka za finansije prof. dr Zorica Vujić. U vezi sa izborom novog vršioca dužnosti Univerzitetskog ombudsmana, Savet je usvojio predlog rektora prof. dr Vladana Đokića, da aktuelni ombudsman prof. dr Mladen Milošević ostane na toj dužnosti do početka nove školske godine, te da potom, usled brojnih obaveza, ne bude reizabran, već da se pristupi izboru novog kandidata. 

Senat je potvrdio razrešenje i imenovanje dva člana Upravnog odbora Univerzitetske biblioteke iz reda zaposlenih u Biblioteci, odluku o razrešenju i imenovanju članova odbora zadužbina i fondacija i više odluka u vezi sa radom Fondacije za rešavanje stambenih potreba mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu za 2023. godinu.

Donošenju odluke o utvrđivanju visine školarine za školsku 2024/2025. godinu za studijske programe koji se izvode na Univerzitetu (pri Rektoratu), prethodilo je obrazloženje nadležnog prorektora za nauku prof. dr Branislava Boričića. Senat je potom usvojio da visina školarine na master akademskim studijama bude 98.000 i 120.000 dinara za državljane Srbije, odnosno 2.000 i 2.500 evra za strane državljane. Za multidisciplinarne doktorske studije godišnja školarina biće 160.000 dinara za srpske i 4.000 evra za strane državljane.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav