Rektor Đokić: Univerziteti na Balkanu promoteri saradnje i stabilnog mira

“Verujemo da Evropska Unija mora da podrži univerzitete na Balkanu kroz inicijative za izgradnju kapaciteta i finansiranje, ulaganjem u istraživačku infrastrukturu, razvoj i studentske stipendije. Na ovaj način, EU može ojačati akademske ustanove Balkana i stvoriti okruženje za izgradnju stabilnog mira u regionu. I korak dalje – EU bi trebalo da sarađuje sa akademskim institucijama u kreiranju i implementaciji projekata koji podržavaju efektivnost i održivost njene uloge u najboljem interesu svih učesnika”, ocenio je na prvom panelu međunarodnog skupa posvećenog uticaju Evropske unije na Balkanu rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić.

“Izazovi za mir: liderstvo Evropske unije na Balkanu” naziv je konferencije čiji je cilj bilo analiza saradnje univerziteta i diplomatije u promociji dijaloga i mira na području Balkana, posle dosadašnjih konflikata i ratnih sukoba. Konferencija je održana u hibridnom formatu, tako što je deo učesnika bio prisutan na zasedanju u Rimu, a deo uključen onlajn. Događaj su organizovali Evropski parlament i Evropska komisija, u saradnji sa Vladom Italije. Na uvodnoj sesiji govorili su direktor Evropskog parlamenta u Italiji dr Karlo Koraca, direktor predstavništva Evropske komisije u Italiji dr Antonio Parenti i profesor Masimo Maria Kaneva, predsednik organizacije AESI.

Na skupu su učestvovali i visoki predstavnici Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, Evropske unije, Ujedinjenih nacija, država i vlada, političari, diplomate i predstavnici univerziteta. Iz regiona, na panelima su govorili rektori i prorektori državnih univerziteta u Beogradu, Skoplju, Banja Luci, Mostaru, Podrgorici, Tirani, Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu. Učesnici su analizirali mogućnosti snažnijeg uticaja univerzitetskih zajednica na mirovne i procese saradnje na Balkanu, ne samo u akademskim okvirima, već i kroz državne mehanizme i međudržavnu saradnju.  

“Dugotrajan mir na Balkanu zahteva raznovrstan i multidisciplinaran pristup, zato bi akademske institucije mogle da postanu ključni protagonisti i da ponude jedinstven uvid u glavne uzroke sukoba na Balkanu, osvetljavajući istorijske događaje, socio-ekonomske okolnosti i politiku identiteta. Analizom ovih faktora, univerziteti mogu da daju donosiocima odluka preporuke za rešavanje konflikta zasnovane na znanju. Štaviše, akademske institucije trebalo bi da imaju vodeću ulogu u obrazovanju novih generacija i interkulturalnom razumevanju. Ali moramo da upozorimo da, uprkos tom uticaju, univerziteti u zemljama Balkana dele i probleme, kao što su ograničeno finansiranje, stara infrastruktura, politički uticaju i odliv mozgova”, zaključio je rektor Đokić na konferenciji “Izazovi za mir: liderstvo Europske unije na Balkanu”

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav