Prva sednica Senata u 2024. godini

Na osnovu člana Statuta Univerziteta u Beogradu, sazvana je i održana dvadeset šesta sednica sedmog saziva Senata Univerziteta, u sredu 24. januara 2024. godine, u Svečanoj sali Rektorata. Senata je verifikovao su mandat dva nova člana – direktorke Instituta za multidisciplinarna istraživanja i v.d. dekana Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. 

U vezi sa upisom studenata za školsku 2024/2025. godinu, usvojen je predlog visine školarine za studijske programe koji se organizuju pri Univerzitetu u Beogradu. Visina godišnje školarine na multidisciolinarnim doktorskim studijama iz biofizike za državljane Republike Srbije je 160.000 dinara, a za strane 4.000 evra, dok je na master akademskim studijama 98.000 ili 120.000 dinara za državljane Srbije, odnosno 2.000 ili 2.500 evra za strane studente, u zavisnosti od smera.

Na predlog veća grupacija, usvojena je izmena i dopuna studijskog programa na Matematičkom fakultetu, smer Informatika. Izglasan je predlog za produženje radnog odnosa profesora Fakulteta za fizičku hemiju dr Nikole Cvjetićanina i odlukao izboru u zvanje gostujućeg profesora dr Borisa Šakića sa Mek Master Univerziteta u Kanadi. Usvojeni su i predlozi Veća za interdisciplinarne, multidisciplinarne i transdisciplinarne studije o imenovanju članova Programskog saveta master akademskih studija Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama (120 ESPB) i Studije migracija (60 ESPB), kao i o imenovanju članova Programskog saveta doktorskih akademskih studija Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije (180 ESPB) i Biofotonika (180 ESPB).  Senat je usvojio Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu studenata na studijske programe Univerziteta u Beogradu. Sednicom je predsedavao rektor prof. dr Vladan Đokić, predsednik Senata UB. Senat je najviši stručni organ Univerziteta i ima 52 člana: rektora, 4 prorektora iz reda redovnih profesora, 31 dekana fakulteta, 11 direktora instituta, direktora Univerzitetske biblioteke i 4 predsednika veća grupacija.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav