Premijer Bavarske: ”Čast mi je što sam na Univerzitetu u Beogradu”

Rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić i rektor Tehničkog univerziteta u Ingolštatu prof. dr Valter Šober potpisali su u Rektoratu Erazmus+ bilateralni međuinstitucionalni sporazum. ”Univerzitet u Beogradu potpisao je više od 60 sporazuma sa univerzitetima iz Nemačke, od čega sedam u saradnji sa akademskim institucijama Slobodne države Bavarske. I ubuduće očekujemo podršku Evropske komisije i drugih međunarodnih organizacija u realizaciji aktivnosti, budući da ova vrsta sinergije može biti od velike da koristi i jednoj i drugoj strani. Da je to zaista tako, najbolje ilustruje podatak da je u poslednjih 8 godina ostvareno preko 1.200 mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja između nemačkih univerziteta i Univerziteta u Beogradu, u oba pravca”, istakao je rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić.

Tehnički univerzitet primenjenih nauka u Ingolštatu je nemački državni istraživački orijentisan univerzitet, trenutno ima oko 6.500 studenata na pet fakulteta, i nudi više od 80 studijskih programa, uz centralni fokus istraživanja i nastave u tehnologiji i biznisu. ”Jako me raduje sto smo potpisivanjem sporazuma Erazmus programa razmene učvrstili nasu saradnju. Postoji mnogo tačaka u istoriji i sadašnjosti koje nas povezuju, pre svih Dunav. Ingolštat je danas značajan industrijski grad, u oblasti automobilske i elektronske industrije i avijacije, a Beograd u oblasti elektrotehnike i metaloprerađivačke industrije, dok u oblasti informacionih tehnologija i saobraćaja imamo mnogo dodirnih tačaka. Naš univerzitet spada u vodeće tehničke univerzitete u Bavarskoj i uvek se nalazimo na prvom mestu kada se dodeljuju subvencije naših ministarstava u oblasti istraživanja i razvoja, a tu je i naš pa veliki centar za saobraćaj sa trenutno 120 naučnika” rekao je rektor Tehničkog univerziteta u Ingolštatu prof. Šober. Rektor Đokić je uručio Zahvalnicu Univerziteta u Beogradu premijeru Bavarske Markusu Zederu, za značajan doprinos i podršku u učvršćivanju dosadašnje i omogućavanje proširenja okvira buduće saradnje između visokoškolskih ustanova Bavarske i Univerziteta u Beogradu. ”Možemo biti ponosni na rezultate, ali ostajemo ambiciozni – zajedno moramo učiniti sve što je u našoj moći da studenti, ali i mi profesori, budemo spremni za izazove budućnosti i aktuelne zahteve u svojoj društvenoj i radnoj sredini”, istakao je rektor.

”Velika mi je čast i radost što sam danas ovde! Ovo je moja prva poseta Beogradu, ali posebno značajna jer je tesna saradnja između Srbije i Bavarske važnija danas nego ikada pre. Želimo da podržimo Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, u veliku evropsku porodicu koja garantuje slobodu, bezbednost i stabilnost, ali i slobodu istraživanja. Veze između univerziteta su najbolji most koji možemo graditi. Ali i naučna istraživanja moraju imati ekonomsku svrhu i to je zapravo način kako možemo jedni sa drugima, ali i sa međunarodnim partnerima biti uspešni u ekonomiji. Nauka podstiče da se uzajamno povezujemo” rekao je premijer bavarske Zeder i istakao da je Tehnički uniberzitet u Ingolšatu ”akademska zvezda” u Nemačkoj. Zvanično Slobodna Država Bavarska nalazi se u južnom delu Nemačke i po teritoriji je najveća savezna država. Glavni i najnaseljeniji grad je Minhen sa oko 1,5 miliona stanovnika, a u celoj Bavarskoj živi 13 miliona ljudi. Bavarska je jedna od najvećih ekonomija u Evropi, a samo 20 zemalja u svetu ima veći BDP.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav