Komitet Tokio fonda razgovarao sa kandidatima za stipendije

Komitet Tokio fonda Univerziteta u Beogradu održao je svoju šestu sednicu, na čijem je dnevnom redu bio razgovor sa kandidatima koji su podneli prijavu za sipendiju Tokio fondacije iz Japana, kao i informacija o poseti Joheija Sasakave Univerzitetu u Beogradu. Na konkurs Komiteta Tokio fonda Univerziteta u Beogradu prijavilo se 17 kandidata koji su ispunili formalne uslove za konkurisanje. U pitanju su studenti doktorskih studija sa 4 fakulteta: Pravnog (6 kandidata), Filološkog (2 kandidata), Filozofskog (8 kandidata) i Fakulteta političkih nauka (1 kandidat).

Prema propozicijama konkursa svi kandidati imaju prosek ocena preko 9 na svim nivoima studija, mlađi su od 30 godina u trenutku zaključenja konkursa, državljani su RS i govore najmanje dva strana jezika koja se uče na univerzitetu, od kojih je jedan svetski. U pitanju su najbolji studenti Univerziteta u Beogradu, mladi lideri, koji su u svojim izlaganjima predstavili vrhunske rezultate koje postižu u naučno-istraživačkom radu kao i doprinos koji će njihov rad doneti kako Univerzitetu, tako i društvu u celini.

U narednom periodu članovi Komiteta Tokio fonda Univerziteta u Beogradu doneće odluku o tome kojih će 5 najboljih studenata biti predloženo Tokio fondaciji u Japanu za stipendiju.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav