Ekonomski fakulet jedini u Srbiji dobio EFMD akreditaciju

Odlukom Akreditacionog odbora EFMD od 5. marta 2024. godine, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu dobio je EFMD programsku reakreditaciju i time potvrdio svoj status jedinog fakulteta u Srbiji čiji studijski program osnovnih studija poseduje relevantnu evropsku akademsku akreditaciju. EFMD akreditacija je našem fakultetu dodeljena na period od pet godina (2024-2029), što je maksimalan period za koji se ova akreditacija dodeljuje. Ponovno dobijanje evropske akreditacije, nakon inicijalne dobijene 2021. godine, predstavlja dodatnu eksternu potvrdu visokog kvaliteta studijskog programa Ekonomskog fakulteta, načina realizacije nastave i ispita, kvaliteta naučnoistraživačkog rada nastavnika i odličnih performansi diplomaca na tržištu rada, odnosno pokazatelj da fakultet po svim navedenim kriterijumima ispunjava najviše savremene svetske standarde u oblasti visokog obrazovanja. EFMD – Evropska fondacija za razvoj menadžmenta, je međunarodna neprofitna asocijacija sa sedištem u Briselu. Najveća je evropska mrežna asocijacija u oblasti razvoja menadžmenta, ca preko 890 organizacija-članica iz akademskih, poslovnih, javnih službi i konsaltinga u 88 zemalja.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav