Circle U. seminar na Univerzitetu u Oslu

Predstavnici devet partnerskih univerziteta – članica alijanse sastali su se na Univerzitetu u Oslu, na dvodnevnom seminaru posvećenom razmeni ideja i diskusijama u vezi sa realizacijom projekta Circle U. 2030.  Delegaciju Univerziteta u Beogradu predvodio je prorektor zadužen za međunarodnu saradnju prof. dr Ratko Ristić.

Centralna tema bio je jedan od ključnih projektnih zadataka – uspostavljanje zajedničkog Circle U. Open Campus-a, objedinjene virtuelne platforme, koja će omogućiti pristup studenata, nastavnika, istraživača, a delom i šire zajednice, odabranim obrazovnim ponudama univerziteta članica. 

Predviđeno je da Open Campus sadrži različite obrazovne formate: zajedničke master kurseve, letnje škole, kurseve, predavanja, radionice, podkaste. Prezentacija koncepta Circle U. Open Campus-a nalazi se na veb sajtu Circle U. Više o samoj konferenciji, sadržaju prezentacija i diskusija možete pronaći na sajtu Circle U. https://www.circle-u.eu/events/2024/circle-u-get-together.html

Plenarne sesije, radionice, paneli, zaključna razmatranja i radni sastanci rezultovali su definisanjem daljih pravaca razvoja evropskog Circle U. univerziteta, kao i brojnim konstruktivnim idejama vezanim za promovisanje, komunikaciju, inovativnu pedagogiju, uključivanje partnerskih univerziteta, pridruženih partnera i cele akademske zajednice. 

Circle U. alijansu, pored Univerziteta u Beogradu, čine Univerzitet u Arhusu (Danska), Humboltov Univerzitet u Berlinu (Nemačka), Kings Koledž u Londonu (Velika Britanija), Katolički univerzitet u Luvenu (Belgija), Univerzitet u Oslu (Norveška), Univerzitet Pariz Site (Francuska), Univerzitet u Beču (Austrija) i Univerzitet u Pizi (Italija). Circle U. predstavlja jednu od evropskih univerzitetskih alijansi koja je finansirana u okviru Inicijative Evropske komisije za evropske univerzitete.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav