Generalna skupština i Rektorski seminar univerzitetske mreže UNICA

Domaćin 34. Generalne skupštine i Rektorskog seminara UNICA-e bio je Univerzitet u Stokholmu od 26. do 28. juna ove godine. Događaj je počeo prijemom, a nastavljen je Generalnom skupštinom. Univerzitet u Beogradu predstavljao je rektor prof. dr Vladan Đokić, koji je osim učešća u zasedanjima imao i niz bilateralnih sastanaka.

Za dva člana Upravnog odbora UNICA-e skupština je potvrdila prijavu Ane Vajemberg, prorektorke Universite libre u Briselu, i Edit Buser, sa Univerziteta Pariz SL. Ovi dopunski izbori su omogućili da se kompletira sastav Upravnog odbora, koji broji 5 članova. Generalna skupština je odobrila prijave za članstvo UNICA Univerziteta Crne Gore i Državnog univerziteta u Bakuu, čime je ukupan broj članova povećan na 55 univerziteta. 

Rektorski seminar UNICA održan je na temu ”Jačanje saradnje Afrika – Evropa: uloga umrežavanja univerziteta“. Događaj je okupio predstavnike evropskog i afričkog visokog obrazovanja koji su govorili na ovu temu tokom tri sesije: saradnja Afrike i Evrope – mogućnosti, izazovi i uloga univerziteta, saradnja u istraživanju i pristupi univerzitetskoj saradnji Evrope i Afrike. UNICA je institucionalna mreža univerziteta iz glavnih gradova Evrope. Osnovana je 1990. godine, a trenutno je čini 55 univerziteta iz 42 glavna grada Evrope, koji imaju preko 150.000 profesora i univerzitetskog osoblja i 1.500.000 studenata. Cilj je da ova mreža bude pokretačka snaga u razvoju evropskog visokog obrazovanja i istraživanja, i da osnaži univerzitete članice da razviju svoj puni potencijal, stavljajući znanje, istraživanje i inovacije u službu potreba naših društava i budućih generacija.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav