CENTRE FOR CAREER DEVELOPMENT

Центар је основан као чланица Универзитета у Београду, 5. децембра 2006. године. Основни циљеви Центра су повезивање дипломираних студената са послодавцима и развијање свести студената и дипломаца о савременим условима пословања. Студентима је потребан развој практичних вештина и способности ради њихове боље припреме за тржиште рада које се убрзано мења. Центар је на располагању студентима како би им помогао да развију вештине и стекну сазнања од значаја за рад и запошљавање, да стекну радно искуство током студија и упознају се са пословним светом и његовим правилима, али и да науче да конструктивно размишљају о датим могућностима. Центар промовише студенте и дипломце Универзитета у Београду као будуће експерте у различитим областима рада и Универзитет у Београду као водећу институцију за високо образовање у региону.

ЦИЉЕВИ ЦЕНТРА

ПОДРШКА И РАЗВИЈАЊЕ ВЕШТИНА

Обезбеђивање делотворног система подршке студентима и дипломираним студентима у развоју знања и вештина које ће им бити од значаја при студирању, запошљавању или наставку образовања

ПОДРШКА ЗА СТИЦАЊЕ РАДНОГ ИСКУСТВА

Повећање процента студената и дипломираних студената који су стекли релевантно радно искуство током студирања или убрзо након дипломирања 

ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ФАКУЛТЕТА И УНИВЕРЗИТЕТА

Остваривање сарадње са свим факултетима Универзитета у Београду и јачање интегративне улоге Универзитета у Београду

ПРОМОЦИЈА СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА

Промоција студената и дипломираних студената Универзитета у Београду као будућих стручњака у различитим областима рада и Универзитета у Београду као водеће институције за високо образовање у региону

ПОДРШКА СТУДЕНТИМА ПРВЕ ГОДИНЕ

Подршка будућим студентима и студентима прве године Универзитета у Београду да се припреме за студирање, прилагоде на нову средину, успешно отпочну студирање и напредују у систему високог образовања

INFORMATION ABOUT THE CENTRE

 1. рад на развијању способности, знања и вештина студената које су кључне за успешно студирање и унапређење запошљивости ;
 2. пружање информација студентима о могућностима додатног образовања, понудама за праксу и посао, каријерним могућностима током и након студија;
 3. пружање информација о стипендијским програмима у земљи и иностранству и другим видовима финансијске помоћи, као и упућивање на референтне високошколске установе и фондације;
 4. повезивање студената са послодавцима путем организовања програма за стручну праксу и обуке у водећим компанијама и организацијама у земљи ради евентуалног запошљавања;
 5. организовање презентација компанија, њихове пословне етике и политике одабира кадрова;
 6. организовање предавања и радионица на теме преносивих вештина у сарадњи са стручњацима и сарадницима из пословног света;
 7. пружање саветодавнх услуга студентима који имају дилеме приликом избора каријере или позиционирања на тржишту рада после дипломирања и других услуга саветовања у погледу развоја каријере;
 8. реализација радионица и предавања на теме вештина управљања каријером;
 9. пружање услуга психосоцијалне подршке студентима из подзаступљених група у сарадњи са факултетима и другим релевантним институцијама;
 10. промовисање вредности и предности студирања средњошколцима из подзаступљених група у сарадњи са факултетима и другим релевантним институцијама;
 11. координација рада центара за развој каријере на факултетима у саставу Универзитета у Београду;
 12. сарадња са факултетима и другим центрима Универзитета у Београду у развијању институционалних мера које доприносе једнаким могућностима при упису и током студија превасходно за студенте из подзаступљених група;
 13. праћење остваривања стратешких циљева у области запошљавања, у сарадњи са Центром за стратешки менаџмент и стратешко планирање.
 1. Дејана Лазић – Директор d.lazic@razvojkarijere.bg.ac.rs, dejana.lazic@rect.bg.ac.rs, Телефон: 3207 463
 2. Јелена Курјак – Координатор програма информисања и саветовања, j.kurjak@razvojkarijere.bg.ac.rs, Телефон: 3207 469
 3. Марија Јовановић – Координатор програма сарадње са послодавцима и промотивних активности, m.jovanovic@razvojkarijere.bg.ac.rs, Телефон: 3207 468
 4. Катарина Манојловић – Николић – Координатор програма сарадње са послодавцима и промотивних активности, saradnja@razvojkarijere.bg.ac.rs, Телефон: 3207 419
 5. Бојана Обрадовић Кузминовић – Сарадник у организацији каријерних догађаја, bok@razvojkarijere.bg.ac.rs, Телефон: 3207 414
 6. Милена Рајчевић – Координатор програма психолошког саветовања, psiholog@razvojkarijere.bg.ac.rs, Телефон: 3207 415

CONTACT

Telephone: +381 11 3207 419

Fax: +381 11 3248 681

Еmail: centar@razvojkarijere.bg.ac.rs

Address: Studentski trg 1, Belgrade

web: www.razvojkarijere.bg.ac.rs

Social media: