Konkurs za izbor u zvanje i za zasnivanje radnog odnosa na Fakultetu bezbednosti

Raspisuje se konkurs za izbor u zvanje i za zasnivanje radnog odnosa :

  1.  Jednog nastavnika u zvanje docenta za užu naučnu oblast
    Nauke bezbednosti za nastavni predmet Obaveštajne studije.

Uslovi: doktor Nauka bezbednosti, VIII stepen stručne spreme

Radni odnos se zasniva na određeno vreme, na period od 5 (pet) godina, sa punim radnim vremenom.

Ostali uslovi utvrđeni su odgovarajućim odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, 88/2017-41, 27/2018-3 (dr. zakon), 73/2018-7, 67/2019-3, 6/2020-3 (dr. zakon), 6/2020-20 (dr. zakon), 11/2021-3, 67/2021-3 (dr. zakon), 67/2021-7 (dr. zakon), 76/2023), Statuta Fakulteta bezbednosti i drugih opštih akata koji propisuju uslove za sticanje zvanja nastavnika Univerziteta u Beogradu. Uz prijavu kandidat podnosi: biografiju, overenu fotokopiju diplome, spisak naučnih radova, kao i radove.

Prijave kandidata sa prilozima podnose se Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu bezbednosti, Gospodara Vučića br. 50, lično ili putem pošte, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je objavljen u publikaciji o zapošljavanju Nacionalne službe za
zapošljavanje „Poslovi”, broj: 1092 od 15. 5. 2024. godine.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav