Позив за учешће студената

This certificate aims to develop collaborative, research-informed educational resources that support students working in a range of European languages. It seeks to hone students’ skills in critical reflection and complexity thinking, with a particular focus on the negotiation of key concepts underpinning shared civic values in various and often competing discourses on democracy and sustainability. […]

Kонкурс за избор наставника на Пољопривреном факултету

Конкурс за избор у звањe и заснивање радног односа 1 .) 1 наставник за избор у звање и на радно место РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научнуобласт: ИСХРАНА, ФИЗИОЛОГИЈА И АНАТОМИЈА ДОМАЋИХ И ГАЈЕНИХЖИВОТИЊА са пуним радним временом, – на неодређено времеУслови конкурса: – VIII степен стручне спреме, – доктор наука из научне области за коју […]

Kонкурс за избор у звање и за заснивање радног односа на Факултету безбедности

Расписује се конкурс за избор у звање и за заснивање радног односа : Услови: доктор Наука безбедности, VIII степен стручне спреме Радни однос се заснива на одређено време, на период од 5 (пет) година, са пуним радним временом. Остали услови утврђени су одговарајућим одредбама Закона о високом образовању (“Службени гласник РС”, 88/2017-41, 27/2018-3 (др. закон), 73/2018-7, […]

Мислилиште вечерас у Ректорату

Мислилиште о заједници, трећа и четврта сесија вечерас од 17 и 19 часова у дворишту Капетан Мишиног здања на Студентском тргу. Мислимо и разговарамо о браку, заједници предака, друштвености….Добродошли!