Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2023. години