Prvi Nacionalni arhitektonski forum

Nacionalni arhitektonski forum, na kom su razmotrene teme značajne za razvoj arhitektonske politike u skladu sa vizijom, ciljevima i merama Nacionalne arhitektonske strategije, održan je 28. maja u Domu omladine Beograda. Znatan doprinos u organizaciji i održavanju NAF dali su profesori i saradnici Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prvi panel pod nazivom “Platforma za sprovođenje nacionalne arhitektonkse strategije“ bio je fokusiran na nekoliko strateških tema od važnosti za proces sprovođenja Nacionalne arhitektonske strategije Republike Srbije. Strategija je prvi dokument javne politike u oblasti arhitekture, kojom se reafirmiše arhitektura kao esencijalna komponenta nacionalne kulture i identiteta, a koja se manifestuje kroz svoju fizičku pojavnost, ali i kao ogledalo kulture i vrednosti društva i odnosa svakog pojedinca prema nasleđu, identitetu i životnom okruženju. Zbog toga je implementacija ctrategije do 2035. godine usmerena pre svega ka stvaranju uslova za podizanje nivoa kvaliteta arhitekture i kulture građenja kao opšteg javnog interesa.

O ovim temama govorili su prof. dr Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu i profesor Arhitektonskog fakulteta, prof. arh. Vladimir Lojanica, dekan Arhitektonskog fakuleta UB, prof. dr Slobodan Jović, Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta Tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i kustos zbirke za arhitekturu, urbanizam i arhitektonski dizajn Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, Miloš Gajić, Odeljenje za zaštitu i digitalizaciju Ministarstva kulture, i Bojan Linardić, ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj, pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske. Godišnje održavanje Nacionalnih arhitektonskih foruma (NAF) predviđeno je u cilju stvaranja konsenzusa o kvalitetu arhitekture i građene sredine, kroz uspostavljanje nacionalne platforme za kvalitet, objedinjavanje i utvrđivanje stavova arhitektonske profesije i drugih relevantnih aktera javnog i civilnog sektora.

Deli:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Deli:

Pošaljite nam poruku

Sastav