ЗЕЛЕНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

Универзитет у Београду пружа своју безрезервну подршку зеленим иницијативама препознајући широкораспрострањену потребу за постојањем одрживе праксе и одговорним коришћењем и активном заштитом природних ресурса у циљу очувања постојећих екосистема и саме добробити човечанства. У прилог овом опредељењу Универзитета, говори и оснивање Одбора за заштиту животне средине Универзитета у Београду, којим руководи проректор за међународну сарадњу, професор Ратко Ристић.

Универзитет својим студентима и запосленима нуди широки спектар ресурса и могућности за студирање, односно бављење наставом и научно-истраживачком делатношћу у области екологије, одрживог развоја и заштите животне средине. Поред посвећеног рада на интерном плану, Универзитет, односно његови студенти и запослени су такође активно ангажовани у екстерним телима, организацијама и на међународним пројектима, као што је пројекат CircleU EcoU реализован у склопу учешћа Универзитета у иницијативи Европски универзитети, тачније CircleU алијанси.

РЕАЛИЗОВАНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ

Пројекат CircleU EcoU реализован је на пролеће 2023. године из 2 дела. У организацији овог пројекта били су студенти са 4 Универзитета Circle U Alijanse и то: Универзитет у Београду, Универзитет у Бечу, Универзитет у Пизи и Универзитет у Лувану. Главни организатор је био Никола Поповић испред Универзитета у Београду. Пројекат CircleU EcoU је успешно реализован, у коме су учествовала: преко 200 волонтера и преко 50 деце. 

ДЕО 1

Први део пројекта је била једна од највећих еколошка акција у Србији, у којој је у Прањанима код Чачка, за само један дан посађено 30.000 врбa. „Акција – Рекултивација” је изведена када је на брану флоатационог језера угашеног рудника „Брезак” пристигло више од 170 волонтера, којима су координирали инжењери шумарства и груписали их у тимове према организацијама и удружењима којима припадају.
Реализација пошумљавања била је могућа на основу подршке Одбора за заштиту животне средине Универзитета у Београду (УБ) и донација приватних предузећа, уз потпору удружења „Твој живот су твоја дела”, ЕТОМ и „Сувоборска греда”, СЕОС-а, Савеза извиђача Србије, Црвеног крста Стари град, организације „Орхидеја”, студената Шумарског факултета, ИФСА, КУД „Чукарица” и многих других.

ДЕО 2

Други део пројекта била је еколошка радионица која је одржана у ОШ „Милош
Црњански“ у Београду. У радионици је учествовало 30 деце 4. разреда под
надзором учитеља Душана Пејчића. Радионица је обухватала 4 станице са
различитим активностима, које су деца успешно прошла. Креирала су своје
еколошке пасоше и на свакој активности посетили различите
радионице/државе: Србију, Аустрију, Белгију и Италију.
Пројекат је оцењен од стране CircleU Алијансе као веома успешан!