УНИВЕРЗИТЕТСКИ ОМБУДСМАН

Универзитетском омбудсману се ради заштите својих права и интереса могу обратити: чланови универзитетске академске заједнице у смислу члана 8. став 1. Статута Универзитета у Београду, тј. сви наставници, научници, сарадници, студенти и други учесници у процесу високог образовања, научног истраживања и стручног рада, друга лица стално или привремено запослена на Универзитету у Београду, лица којима је онемогућено да стекну статус члана универзитетске заједнице, лица којима је статус члана универзитетске заједнице престао. 

КОНТАКТ

За сва питања Универзитетском омбудсману обратите се на ombudsman@rect.bg.ac.rs.

САВЕТОДАВНА УЛОГА

Даје савете о правним средствима којима је могуће обезбедити поштовање, односно спречити кршење права, слобода и интереса.

ПОСРЕДНИЧКА УЛОГА

Посредује између чланова универзитетске заједнице и Универзитета или јединица у саставу Универзитета, односно њихових органа, тела и служби који одлучују о правима, слободама и интересима.

КОНТРОЛНА УЛОГА

Спроводи поступке утврђивања да ли постоји повреда права, слобода и интереса, те предузима одговарајуће мере ради њихове заштите.