Komisija za univerzitetska priznanja

Univerzitet može, kao priznanje, dodeliti počasni doktorat i povelju. Počasni doktorat Univerzitet može dodeliti domaćem ili stranom državljaninu koji je svojim delima značajno unapredio naučnu misao, odnosno koji je naročito zaslužan za napredak nauke, tehnike, tehnologije, kulture i umetnosti. Povelju Univerzitet može dodeliti domaćem ili stranom državljaninu, kao i organizaciji, za poseban doprinos razvoju Univerziteta i unapređenju njegovog rada. Komisija za univerzitetska priznanja razmatra inicijativu i podnosi Senatu odnosno Savetu obrazloženi predlog za dodelu počasnog doktorata odnosno odgovarajuće povelje Univerziteta. Komisija se sastoji od sedam članova. Šest članova imenuje Senat iz reda redovnih profesora, istaknutih članova akademske zajednice, a predsednik Komisije je prorektor za nauku.

6 članova imenuje Senat iz reda redovnih profesora i prorektor za nauku

7 članova

elektronske sednice