О Алумни фондацији

Оснивању Алумни фондације Универзитета у Београду претходило је оснивање Алумни организације УБ чија се Оснивачка скупштина одржала 12. септембра 2008. године у Центру Сава, у оквиру прославе 200 година Универзитета у Београду и 200 година високог школства у Србији. Године 2022. представници неколико алумни организација појединачних факултета Универзитета у Београду покренули су Иницијативу за оживљавање рада Алумни организације Универзитета у Београду. Иницијативаа се први пут састала у септембру 2022. године на предлог Алумнија Филолошког факултета, који је био и домаћин првог састанка. Заједнички рад Универзитета и Иницијативе резултирао је оснивањем Алумни фондације Универзитета у Београду, чији је једини оснивач сам Универзитет. Савет Универзитета у Београду је на седници Савета 9. новембра 2023. донео је Одлуку о оснивању АФУБ (02-09 Број: 06-2286/8-23), именовао чланове Управног одбора и председника управног одбора (02-09 Број: 06-2286/1023). За председника Управног одбора именован је проф. др Горан Петковић, председник Алумнија Економског факултета. Савет је дао позитивно мишљење о предлогу за именовање Бранка Вуксана из Алумнија Филолошког факултета за управитеља АФУБ (02-09 Број: 06-2286/9-23). Бранко Вуксан изабран је за управитеља на седници Управног одбора 16. новембра 2023. године.

ЦИЉЕВИ АЛУМНИ ФОНДАЦИЈЕ

Окупљање алумниста и пријатеља УБ

Организовање и окупљање дипломаца и пријатеља Универзитета у Београду у земљи и иностранству ради њиховог повезивања ради афирмације угледа, традиције као и развоја Универзитета у Београду

Успостављање мреже алумни организација

Оснивање и координација рада организација алумниста по факултетима и институтима Универзитета у Београду

Развој наставно-научног подмлатка

Рад са младим научницима у виду пружања стручне и друге подршке за укључивање и реализацију пројеката за унапређење знања у одговарајућој области, те повезивање са међународним истраживачким и образовним организацијама и институцијама;

Алумнистичка
дијаспора

Повезивање са алумнистима у дијаспори кроз заједничке активности и пројекте;

Повезивање Универзитета и привреде

Повезивање алумниста из земље и иностранства из ванакадемске сфере ради осавремењавања наставе и наставних програма коришћењем искустава и знања стечених у привреди и другим вануниверзитетским активностима;

Награђивање и стипендирање најбољих студената

Подршка изузетним студентима и научницима уз доделу награда и стипендија за изврсност у студијама и раду.

Медијска подршка

Организовање медијске продукције за континуирано праћење, бележење, уређивање и емитовање програмских садржаја везаних за активности Универзитета у Београду

Правни оквир

ДОКУМЕНТА О .............

ОРГАНИ

Велика ми је част што као први управитељ Алумни фондације Универзитета у Београду могу да допринесем повезивању алумниста нашег Универзитета у земљи, а посебно у дијаспори. Свестан сам да традиција алумни организација великих светских универзитета обавезује да и наш Алумни и Универзитет приступе тој великој и значајној заједници. Нарочито ћемо инсистирати на стварању мостова између алумниста који су након студија на нашем Универзитету остварили велике каријерне успехе и младих дипломаца који су на почетку свог професионалног пута. На тај начин као алумнисти враћамо Универзитету вредност коју је он нама на студијама пружио и доприносимо његовом развоју

Бранко Вуксан, управитељ Алумни фондације Универзитета у Београду

Савет Универзитета у Београду је на седници Савета 9. новембра 2023. донео Одлуку о оснивању АФУБ (02-09 Број: 06-2286/8-23), именовао чланове Управног одбора и председника Управног одбора (02-09 Број: 06-2286/1023).
Управни одбор према одлуци Савета чине:

 1. Проф. др Горан Петковић (Економски факултет), председник Управног одбора
 2. Проф. др Јелена Кочовић, представник Већа групације друштвено-хуманистичких наука (Економски факултет)
 3. Проф. др Небојша Лалић, представник Већа групације медицинских наука (Медицински факултет)
 4. Проф. др Горан Анђелковић, представник Већа групације природно-математичких наука (Географски факултет)
 5. Проф. др Александар Јововић, представник Већа групације техничко-технолошких наука (Машински факултет)
 6. др Мирјана Михаиловић, научни саветник, представник Већа института (Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“)
 7. Проф. др Јован Филиповић (Факултет организационих наука)
 8. Проф. др Данило Фурунџић, менаџер Универзитета у Београду
 9. др Милица Весковић, доцент (Филозофски факултет)
 10. Др Маша Мишковић (Правни факултет)
 11. Докторанд Јована Миловановић (Филолошки факултет)
 12. Бранка Јанда-Марковић, руководилац Службе за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Београду
 13. Докторанд Данило Потпарић, шеф Кабинета ректора Универзитета у Београду
 14. Божидар Александровић, представник привреде (Пољопривредни факултет)
 15. Горислав Папић, представник медија (Факултет политичких наука)
 16. Александар Илић, представник привреде (Машински факултет)
 17. Дарко Вучетић, представник државних институција (Грађевински факултет).

Савет Универзитета у Београду је на седници Савета 9. новембра 2023. дао позитивно мишљење о предлогу за именовање Бранка Вуксана за управитеља АФУБ (02-09 Број: 06-2286/9-23), а Управни одбор је именовао г. Вуксана за Управитеља на седници 16. новембра 2023. године

Савет Универзитета у Београду је на седници Савета 9. новембра 2023. дао позитивно мишљење о предлогу за именовање Бранка Вуксана за управитеља АФУБ (02-09 Број: 06-2286/9-23), а Управни одбор је именовао г. Вуксана за Управитеља на седници 16. новембра 2023. године

МРЕЖЕ АЛУМНИ ОРГАНИЗАЦИЈА

АКТУЕЛНОСТИ

ОСТАЛЕ ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Ту смо да будемо партнери у реализацији ваших идеја

Придружите се!

Формулар за пријаву ће ускоро бити доступан.

КОНТАКТ

Медијске и промотивне услуге

Продукција Алумни фондације нуди услуге медијског и промотивног покривања збивања на факултетима и Универзитету, од фотографисања до снимања документарних филмова, укључујући догађаје (предавања, конференције, симпозијуме, промоције, интервјуе, гостовања професора, годишњице, свечаности), креирање емисија и филмова (укључујући прилоге, интервјуе, кратке тематске филмове, документарне филмове). Нудимо израду сценарија, фотографисање, видео-снимање, монтажу, дистрибуцију на друштвеним мрежамаи специјализованим каналима и помажемо у стварању и спровођењу промотивних стратегија. Ту смо да будемо партнери у реализацији ваших идеја!