Фондација „Сестре Булајић“

Оснивачи: Митар и Лепосава Булајић из Београда, изјавом воље овереном код Трећег основног суда у Београду под I.ОВ 901 од 16. фебруара 1989. године. Решењем Републичког комитета за културу број: 022-532/89-09 од 4. маја 1989. године одобрено је оснивање Фондације „Сестре Булајић“.

Фондација "Сестре Булајић" регистрована је у Агенцији за привредне регистре у Регистру задужбина и фондација под БЗФ 277/2012, дана 10. маја 2012. године.

Основну имовину Фондације у моменту оснивања чинила су средства оснивача у износу од 60.000 US $ и 10.000.000,00 динара.

Циљ Фондације: Стипендирање два по успеху најбоља сиромашна студента архитектуре, математике и физичке хемије на Универзитету у Београду и додела новчане награде за по два најбоља одбрањена дипломска рада из архитектуре и физичке хемије.