Задужбина Светозара Видаковића и жене Магдалене

Zadužbina Svetozara Vidakovića i žene Magdalene

Оснивач: Светозар Видаковић, тестаментом од 2. 10. 1928. године.

Обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-3377/95-03 од 24. 7. 1995. године.

Средства Задужбине: Зграда у улици Господар Јевремова 55 у Београду, Стари град, укупне површине 178m2, а састоји се од једног двособног стана, два једнособна стана и три собе.

Циљ Задужбине: Практично образовање средњошколских наставника.

Средства Задужбине се користе за израду програма за иновацију знања; издавање приручника и друге потребне литературе и друге облике остваривања циљева, које утврди Одбор задужбине.