Задужбина Раде и Милана Вукићевића

Zadužbina Rade i Milana Vukičevića

Оснивач: Милан Вукићевић, тестаментом од 04. 07. 1941. године.

Обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-3370/95-03 од 24. 7. 1995. године.

Средства Задужбине: Кућа и 7 зграда у улици Генерал Ждановој 9 у Београду, Врачар, укупне површине 1719 m2 и кућа и дворишна зграда у улици Рузвелтова 20, у Београду, Врачар, укупне површине 1016 m2.

Циљ Задужбине: Унапређивање здравства на Универзитету у Београду.

Средства Задужбине ће се користити за унапређивање рада Завода за здравствену заштиту студената; партиципацију у трошковима лечења и опоравка студената, здравствено просвећивање студената и запослених на Универзитету, учешће у финансирању пројеката чији је предмет истраживања здравље младих, посебно студентске популације; унапређивање здравства запослених на Универзитету и друге облике помоћи које утврди Одбор задужбине.

Кућа и 7 зграда у улици Генерал Ждановој 9 састоје се од једног петоипособног стана, једног троипособног стана, два трособна стана једног двоипособног стана, петнаест двособних станова, два једноипособна стана, једног једнособог стана и пословног простора од 18 m2.
Кућа и дворишна зграда у улици Рузвелтова 20 састоје се од три трособна стана, седам двособних станова, пет једнособних станова, једне гарсоњере и пословног простора којег чине три локала у приземљу од 144 m2.