Фондација „Нови добротвори Универзитета у Београду“

Универзитет у Београду основао је 2005. године Фондацију Нови добротвори Универзитета у Београду.

Циљеви Фондације су:

  • обнова духа задужбинарства
  • финансијско помагање обнове рада других задужбина и фондација
  • стипендирање студената
  • покриће материјалних трошкова за набавку опреме
  • помоћ студентима са посебним потребама
  • финансирање усавршавања научних радника Универзитета у Београду