Задужбина „Луке Ћеловића - Требињца“

Оснивач: Лука Ћеловић-Требињац, трговац из Београда, основним писмом од 23. децембра 1925. године.

Задужбина обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-3372/95-03 од 24. јула 1995. године.

Задужбина „Луке Ћеловића-Требињца“ регистрована је у Агенцији за привредне регистре у Регистру задужбина и фондација под БЗФ 308/2012, дана 2. априла 2012. године.

Основну имовину Задужбине чине право коришћења: зграде у Ул. Марка Краљевића број 1, зграде у Ул. Гаврила Принципа број 14, зграде у Карађорђевој улици број 65 и Загребачкој улици број 3-9 и угао Ул. Гаврила Принципа број 16, све у Београду, на КО Савски венац.

Циљ Задужбине: Помагање остваривања научних потреба Универзитета у Београду.