Задужбина Љубице М. Здравковић

Zadužbina Ljubice M. Zdravković

Оснивач: Љубица М. Здравковић

Обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-3369/95-03 од 24. 7. 1995. године.

Средства Задужбине: Улична зграда у улици Синђелићева 26 у Београду, Врачар и дворишне зграде лево и десно укупне површине 216m2, а састоји се од једног двособног стана, пет једнособних станова и две собе.

Циљ Задужбине: Помагање студената Универзитета у Београду.

Средства Задужбине се користе за материјално помагање студената Универзитета у Београду.