Фондација Косте Мигрића

Fondacija Koste Migrića

Оснивач: Коста Мигрић

Основана је 2000. године. Намена Фондације је стипендирање најбољих студената Универзитета у Београду.