Фондација "Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић"

Оснивач: Гордана Јокић из Београда, оснивачким актом овереним 19. децембра 2014. године пред Трећим основним судом у Београду под ОВ I бр.69624/2014.

Фондација „Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“ регистрована је у Агенцији за привредне регистре у Регистру задужбина и фондација под БЗФ 445/2015, дана 26. новембра 2015. године.

Основну имовину Фондације у моменту оснивања чинила су средства оснивача у износу од 50.000 евра.

Циљ Фондације: Награђивање најбољих студената Технолошко-металуршког, Машинског и Електротехничког факултета Универзитета у Београду.