Задужбина Гашић др Живана

Оснивач: др Живан Гашић, тестаментом од 2. октобра 1929. године.

Обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-3373/95-03 од 24. јула 1995. године.

Задужбина Гашић др Живана регистрована је у Агенцији за привредне регистре у Регистру задужбина и фондација под БЗФ 311/2012, дана 30. марта 2012. године.

Основну имовину Задужбине чине право коришћења зграде у Српских владара 56 у Београду.

Циљ Задужбине: Помагање студената Универзитета у Београду.