Задужбина Глише и Марије Ракић из Земуна

Оснивач: Марија Ракић, основним писмом од 26. септембра 1933. године.

Обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-3371/95-03 од 24. јула 1995. године.

„Задужбина Глише и Марије Ракић из Земуна“ регистрована је у Агенцији за привредне регистре у Регистру задужбина и фондација под БЗФ 307/2012, дана 2. априла 2012. године.

Основну имовину Задужбине чине право коришћења зграде у Бежанијској улици број 58 и Орачкој број 53 у Земуну, на КО Земун.

Циљ Задужбине: Помагање студената техничких факултета Универзитета у Београду.