Увид јавности

Заједнички портал свих докторских дисертација и припадајућих извештаја комисије о њиховој оцени, које су на увиду јавности пре одбране на Универзитету у Београду:

http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/
26. април 2021.

На основу члана 7 Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (,,Гласник Универзитета у Београду“', број 206/18 и 213/20), дана 26. априла 2021. године објављују се на сајту Универзитета реферати стручних комисија које је образовао Сенат Универзитета, са предлогом одлука за доделу звања професор емеритус следећим кандидатима:

  1. Аврамовић, др Сима, редовни професор Правног факултета, групација друштвено-хуманистичких наука
  2. Лазић, др Младен, редовни професор Филозофског факултета, групација друштвено-хуманистичких наука
  3. Седмак, др Александар, редовни професор Машинског факултета, групација техничко-технолошких наука
  4. Дамњановић, др Милан, редовни професор Физичког факултета, групација природно-математичких наука

Увид јавности траје 15 дана, односно до 10. маја 2021. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета могу се достављати примедбе у вези са предложеним кандидатима.