Увид јавности

Заједнички портал свих докторских дисертација и припадајућих извештаја комисије о њиховој оцени, које су на увиду јавности пре одбране на Универзитету у Београду:

http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/


6. март 2019.

На основу члана 7. Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (''Гласник Универзитета у Београду'', број 206/18), дана 6. марта 2019. године објављује се на сајту Универзитета реферат стручне комисије коју је образовао Сенат Универзитета, са предлогом одлука за доделу звања професор емеритус:

Ромхањи др Ендре , редовни професор Технолошко-металуршког факултета, групација техничко-технолошких наука

Увид јавности траје 15 дана, односно до 21. марта 2019. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета могу се достављати примедбе у вези са предложеним кандидатом.