О Универзитету Историјат Акредитација Самовредновање Састав и делатности Наставници Професори емеритуси Универзитета у Београду Обележја Универзитета Органи Руководство и стручне службе Студентски парламент Circle U. Увид јавности Конкурси Универзитета Јавне набавке Информатор о раду Закони и други прописи Прописи Универзитета Процедуре Гласник Универзитета Издавачка делатност Задужбине и фондације Дан задужбинара и Плакетa Лука Ћеловић Требињац Родна равноправност на УБ Донатори Magna Charta Universitatum Академска културно уметничка друштва

Увид јавности

Заједнички портал свих докторских дисертација и припадајућих извештаја комисије о њиховој оцени, које су на увиду јавности пре одбране на Универзитету у Београду:

http://uvidok.rcub.bg.ac.rs/
19. јун 2020.

На основу члана 7 Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (,,Гласник Универзитете у Београду“', број 206/18 и 213/20), дана 19. јуна 2020. године објављују се на сајту Универзитета реферати стручних комисија које је образовао Сенат Универзитета, са предлогом одлука за доделу звања професор емеритус следећим кандидатима:

  1. Пипер, др Предраг, редовни професор Филолошког факултета, групација друштвено-хуманистичких наука
  2. Буђевац, др Драган, редовни професор Грађевинског факултета, групација техничко-технолошких наука
  3. Бумбаширевић, др Марко, редовни професор Медицинског факултета, групација медицинских наука
  4. Радуновић, др Небојша, редовни професор медицинског факултета, групација медицинских наука
  5. Агбаба, др Даница, редовни професор Фармацеутског факултета, групација медицинских наука

Увид јавности траје 15 дана, односно до 4. јула 2020. године.

За време трајања увида јавности Сенату Универзитета могу се достављати примедбе у вези са предложеним кандидатима.