Делатност штампарије Развојно-истраживачког центра ТМФ-а

Развојно-истраживачки центар ТМФ-а

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду је већ дуги низ година наставно-научна база у области графичког инжењерства, амбалаже, папира и целулозе. У оквиру катедре за графичко инжењерство већ 31 годину функционише штампарија у којој се врши штампање и коричење различитих публикација.

Штампарија пружа већину графичких услуга:

Услуге припреме за штампу

 • унос текста (слога)
 • обраде фотографија
 • прелома текста
 • штампе
 • све фазе дораде до финалног издања

Услуге штампе

 • књиге формата B5, А5 или А4
 • књиге у тврдом, шивеном повезу
 • визит карте, позивнице, летке, каталоге, формуларе, планере...
 • остале производе

Услуге дораде

 • услужно коричење дипломских, магистарских и докторских радова
 • услужно коричење осталих публикација

У процедури увођења ISO стандарда, извршено је анкетирање задовољства корисника услугама РИЦ-а, у којој је РИЦ оцењен највишим оценама. Пословни успех у раду Развојно-истраживачког центра у протеклом периоду, резултирао је уводењем интегрисаног система квалитета и добијањем сертификата за систем менаџмента квалитета ISO 9001.

Погледајте књигу референци