Руководство и стручне службе

Ректорка

...

Проф. др Иванка Поповић

Проректори

Проректор за
наставу


...

Проф. др Петар Булат

Проректор за међународну сарадњу


...

Проф. др Ненад Зрнић

Проректор за финансије


...

Проф. др Гордана Илић-Попов

Проректор за
науку


...

Проф. др Петар Марин

в. д. генерални секретар

...

др Владимир Микић

Студент проректор

Јагош Стојановић


Универзитет у Београду поседује сертификате за следеће међународне стандарде: ISO 9001:2015 (систем управљања квалитетом), ISO/IEC 20000-1:2018 (систем менаџмента услугом) и ISO/IEC 27001:2013 (систем менаџмента сигурношћу информација).


Кабинет ректора

Шеф кабинета: Дијана Чеперац
Е-адреса: dijana.ceperac@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 402, 3207 401
Факс: 011 2638 912

Сектор за правне и кадровске послове

Руководилац сектора: Гордана Бојовић
Е-адреса: gordana.bojovic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 432, 3207 431, 3207 430, 3207 436, 3207 423, 3207 498

Сектор за студије и науку

Руководилац сектора: Љиљана Дамјанов
Е-адреса: ljiljana.damjanov@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 446, 3207 449, 3207 448, 3207 447, 3207 450, 3207 465, 3207 466

Сектор за међународну и међууниверзитетску сарадњу

Руководилац сектора: Бранка Јанда-Марковић
Е-адреса: branka.janda.markovic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 445, 3207 452, 3207 453, 3207 454, 3207 455, 3207 467

Сектор за инвестиције и управљање имовином Универзитета, и универзитетских задужбина и фондација

Руководилац сектора: Маја Маринковић
Е-адреса: maja.marinkovic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 424, 3207 425, 3207 426, 3207 427, 3207 428, 3207 429

Сектор за финансије и рачуноводство

Руководилац сектора: Снежана Пејовић
Е-адреса: snezana.pejovic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 444, 3207 440, 3207 441, 3207 442, 3207 443, 3207 497

Сектор за техничку логистику

Руководилац сектора:
Е-адреса:
Телефони: 011 3207 420, 3207 421, 3207 422, 3207 435, 3207 400