Конкурси Универзитета

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Филозофског факултета Почетак конкурса 22.03.2023.

Поништај дела Конкурса Филозофског факултета 22.03.2023.

Конкурс Православног богословског факултета Почетак конкурса 22.03.2023.

Конкурс Архитектонског факултета Почетак конкурса 15.03.2023.

Конкурс Архитектонског факултета Почетак конкурса 08.03.2023.

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 08.03.2023.

Конкурс Филозофског факултета Почетак конкурса 08.03.2023.

Конкурс Филолошког факултета Почетак конкурса 08.03.2023.

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

23. март 2023.

Оглас за јавно надметање за давање у закуп пословног простора у згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

20. март 2023.

Оглас за доделу новчане награде Фондацијe „Сестре Булајић“

24. фебруар 2023.

1. Конкурс за доделу Награде Веселина Лучића за 2023. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2022. години

2. Конкурс за доделу Награде Веселина Лучића за 2023. годину, за најбоље научно односно стручно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду, објављено у 2022. години

Пријава

16. јануар 2023.

Одлука о расписивању конкурса за доделу награде Александра Котуровића
Пријава