Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 8. 7. 2020.

Конкурс Шумарског факултета Почетак конкурса 8. 7. 2020.

Конкурс Физичког факултета Почетак конкурса 8. 7. 2020.

Конкурс Медицинског факултета Почетак конкурса 8. 7. 2020.

Конкурс Електротехничког факултета Почетак конкурса 8. 7. 2020.

Конкурс Биолошког факултета Почетак конкурса 1. 7. 2020.

Конкурс Факултета за физичку хемију Почетак конкурса 1. 7. 2020.

Конкурс Машинског факултета Почетак конкурса 1. 7. 2020.

Конкурс Медицинског факултета Почетак конкурса 1. 7. 2020.

Конкурс Медицинског факултета Почетак конкурса 1. 7. 2020.

Конкурси Факултета спорта и физичког васпитања Почетак конкурса 25. 6. 2020.

Конкурси Студентског парламента

09. јун 2020.

Расписани су избори за Студентски парламент Универзитета у Београду. Потребну документацију можете пронаћи на: spub.bg.ac.rs

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

09. јул 2020.

Одлука о додели финансијске подршке Задужбине Ђоке Влајковића за стручно и научно усавршавање студентима Универзитета у Београду

09. јул 2020.

Одлука о доели Награде Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду


08. јул 2020.

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке расписује оглас за прикупљање писaних понуда за давање у закуп стана.

07. јул 2020.

Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп стана Задужбине Љубице М. Здравковић

07. јул 2020.

Одлука о додели стипендије Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2019/2020. годину

06. јул 2020.

Одлука о додели стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2019/2020. годину

30. јун 2020.

Одлука о додели стипендије Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“ за школску 2019/2020. годину

02. јул 2020.

Одлука о додели стипендије Фондацијe Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке за за школску 2019/2020. годину

30. јун 2020.

Одлука о додели стипендије Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“ за школску 2019/2020. годину

25. јун 2020.

Конкурс за доделу материјалне помоћи Задужбине Влајка Каленића

Пријава за стипендије