Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Архитектонског факултета Почетак конкурса 15.01.2020.

Конкурси Факултета спорта и физичког васпитања Почетак конкурса 15.01.2020.

Конкурс Филозофског факултета Почетак конкурса 15.01.2020.

Конкурс Економског факултета Почетак конкурса 15.01.2020.

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 15.01.2020.

Конкурс Факултета безбедности Почетак конкурса 15.01.2020.

Конкурс Физичког факултета Почетак конкурса 15.01.2020.

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

15. јануар 2020.

Извештај о приспелим пријавама на Конкурс за доделу награде за стручне радове из области правних и економских наука за школску 2019-2020. годину Задужбинe Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

Одлука о додели материјалне помоћи Задужбинe Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

06. децембар 2019.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду


Пријава на конкурс