О Универзитету Историјат Акредитација Самовредновање Састав и делатности Наставници Професори емеритуси Универзитета у Београду Обележја Универзитета Органи Руководство и стручне службе Студентски парламент Circle U. Увид јавности Конкурси Универзитета Јавне набавке Информатор о раду Закони и други прописи Прописи Универзитета Процедуре Гласник Универзитета Издавачка делатност Задужбине и фондације Дан задужбинара и Плакетa Лука Ћеловић Требињац Родна равноправност на УБ Донатори Magna Charta Universitatum Академска културно уметничка друштва

Конкурси Универзитета

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Економског факултета Почетак конкурса 20. 1. 2021.

Конкурс Шумарског факултета Почетак конкурса 20. 1. 2021.

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 20. 1. 2021.

Конкурс Православнoг богословског факултета Почетак конкурса 20. 1. 2021.

Конкурс Фармацеутског факултета Почетак конкурса 13. 1. 2021.

Конкурс Економског факултета Почетак конкурса 13. 1. 2021.

Конкурс Факултета спорта и физичког васпитања Почетак конкурса 13. 1. 2021.

Конкурси Студентског парламента

09. јун 2020.

Расписани су избори за Студентски парламент Универзитета у Београду. Потребну документацију можете пронаћи на: spub.bg.ac.rs

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

ПРИЈАВА ЗА СТИПЕНДИЈЕ И НАГРАДЕ ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА

14. децембар 2020.

Оглас за доделу новчане награде Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. oecc. Никола Драгићевић“

9. децембар 2020.

Задужбина Ђоке Влајковића расписује Конкурс за доделу награде

Пријава за конкурс

ПРИЈАВА ЗА СТИПЕНДИЈЕ И НАГРАДЕ ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈЕ