Конкурси Универзитета

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2019. години

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Факултета спорта и физичког васпитања Почетак конкурса 18.03.2020.

Конкурси Студентског парламента

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката студентских организација које делују на Универзитету.

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

01. април 2020.

ПРОДУЖАВА СЕ рок за подношење пријава по огласима за давање у закуп стана број 2 и локала број 3 у објекту Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића у Београду, објављених 13. марта 2020. године, тако да рок за пријаву истиче протеком 30 дана од укидања ванредног стања.

Zgrada

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића - оглас за издавање стана.

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића - оглас за издавање локала.

26. март 2020.

Oдлука о додели награда Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. oecc Никола Драгићевић“

19. фебруар 2020.

Обавештавамо Вас да због ванредне околности све пријаве за Награду Веселина Лучића за књижевно и научно дело можете да пошаљете и на мејл адресу која се налази у одлуци конкурса како би Ваша пријава била достављена у року.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2020. годину, за најбоље научно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду

Одлука о расписивању Конкурса за доделу „Награде Веселина Лучића” за 2020. годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду

Пријава

31. јануар 2020.

Одлука о расписивању Конкурса за подршку студентима у стручном и научном усавршавању

Пријава


Пријава на конкурс