Конкурси Универзитета

Конкурс за најбољи научно-истраживачки и стручни рад студената у 2020. години

Избор ректора и проректора Универзитета у Београду

Oдлука о расписивању избора за ректора и четири проректора Универзитета у Београду за школску 2021/2022, 2022/2023. и 2023/2024. годину.

Листа евидентираних кандидата

Образложење Комисије

Мишљење Одбора за статутарна питања

Конкурси за изборе наставника Универзитета

Конкурс Шумарског факултета Почетак конкурса 14. 4. 2021.

Конкурс Филозофског факултета Почетак конкурса 14. 4. 2021.

Конкурс Факултета ветеринарске медицине - ИСПРАВКА Почетак конкурса 14. 4. 2021.

Конкурс Грађевинског факултета Почетак конкурса 7. 4. 2021.

Конкурс Економског факултета Почетак конкурса 7. 4. 2021.

Конкурс Факултета ветеринарске медицине Почетак конкурса 7. 4. 2021.

Конкурс Пољопривредног факултета Почетак конкурса 7. 4. 2021.

Конкурс Математичког факултета Почетак конкурса 7. 4. 2021.

Конкурс Економског факултета Почетак конкурса 31. 3. 2021.

Конкурс Машинског факултета Почетак конкурса 31. 3. 2021.

Конкурси Фармацеутског факултета Почетак конкурса 24. 3. 2021.

Конкурс Биолошког факултета Почетак конкурса 24. 3. 2021.

Конкурс Електротехничког факултета Почетак конкурса 24. 3. 2021.

Конкурси универзитетских задужбина и фондација

ПРИЈАВА ЗА СТИПЕНДИЈЕ И НАГРАДЕ ЗАДУЖБИНА И ФОНДАЦИЈА

18. фебруар 2021.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље научно односно стручно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду
Пријава за Конкурс

18. фебруар 2021.

Одлука о расписивању Конкурса за доделу „Награде Веселина Лучића“ за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду