О Универзитету Историјат Акредитација Самовредновање Састав и делатности Наставници Професори емеритуси Универзитета у Београду Обележја Универзитета Органи Руководство и стручне службе Студентски парламент Circle U. Увид јавности Конкурси Универзитета Јавне набавке Информатор о раду Закони и други прописи Прописи Универзитета Процедуре Гласник Универзитета Издавачка делатност Задужбине и фондације Дан задужбинара и Плакетa Лука Ћеловић Требињац Родна равноправност на УБ Донатори Magna Charta Universitatum Академска културно уметничка друштва

Издавачка делатност факултета Универзитета у Београду

Издавачка делатност на Универзитету у Београду има дугу традицију. Она је уско повезана са заједничким акцијама студената и наставника на издавању и штампању уџбеника још од оснивања Лицеја па све до данашњих дана.

Издавачка делатност подразумева, пре свега, уџбеничку литературу и посебна издања која су у служби реализације акредитованих студијских програма на факултетима Универзитета у Београду.