О Универзитету Историјат Акредитација Самовредновање Састав и делатности Наставници Професори емеритуси Универзитета у Београду Обележја Универзитета Органи Руководство и стручне службе Студентски парламент Circle U. Увид јавности Конкурси Универзитета Јавне набавке Информатор о раду Закони и други прописи Прописи Универзитета Процедуре Гласник Универзитета Издавачка делатност Задужбине и фондације Дан задужбинара и Плакетa Лука Ћеловић Требињац Родна равноправност на УБ Донатори Magna Charta Universitatum Академска културно уметничка друштва

Гласник Универзитета у Београду

Универзитет издаје “Гласник Универзитета у Београду”, као своје службено гласило. Општи акти Универзитета објављују се у “Гласнику Универзитета у Београду”.

Гласник Универзитета припрема и уређује Сектор за правне и кадровске послове у сарадњи са Информативним центром Универзитета у Београду.