Акредитација

Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је уверење о акредитацији Универзитета у Београду, а Министарство просвете и науке издало је Дозволу за рад.