Верификација исправа

Верификација исправа (диплома/уверења) издатих на Универзитету у Београду јесте поступак којим се имаоцу те исправе потврђује да је исправа веродостојна.

Документација коју је потребно приложити (електронским путем или путем факса):

  1. Захтев;
  2. Фотокопија дипломе/уверења на српском језику;
  3. Потврда о извршеној уплати у износу од 80 $, уколико се уплата врши из иностранства према приложеним банкарским инструкцијама, или у динарској противвредности према средњем курсу Народне банке, уколико се уплата врши у Републици Србији према приложеним банкарским инструкцијама;
  4. Изјава о давању сагласности за проверу података о стеченој дипломи на Универзитету у Београду са потписом кандидата;

Све додатне информације могу се добити путем електронске поште: verifikacija@rect.bg.ac.rs
Tel.   +381 11 3207 412