Верификација исправа

Верификација исправа (диплома/уверења) издатих на Универзитету у Београду јесте поступак којим се имаоцу те исправе потврђује да је исправа веродостојна.

Документација коју је потребно приложити (електронским путем или путем факса):

  1. Захтев;
  2. Фотокопија дипломе;
  3. Изјава о давању сагласности за проверу података о стеченој дипломи на Универзитету у Београду са потписом кандидата;

Све додатне информације могу се добити путем електронске поште: verifikacija@rect.bg.ac.rs