Студије при Универзитету

Студије из мултидисциплинарних и интердисциплинарних научних области организују се на Универзитету у Београду од 1970. године.

У овој области на Универзитету у Београду реализују се студијски програми на мастер и докторским академским студијама.

Mастер академске студије

мастер академске студије

Докторске студије

докторске студије

 

Одлуком Савета Универзитета од 18. маја 1970. године основан је Центар за мултидисциплинарне студије, на предлог Медицинског и Природно-математичког факултета, “као наставно-научна јединица Универзитета, која ће задовољити заједничке потребе удружених факултета у саставу Универзитета...“. Одлуку о оснивању потврдила је Скупштина СРС 10. јула 1970. године. Од оснивања Центар се бавио истраживањима и организацијом постдипломских студија из мултидисциплинарних области.

Од 1970. године до данас (школска 2016/17) на мултидисциплинарним програмима магистрирало је 770, докторирало је 142, одбранило мастер радове 489 кандидата. Наставу на програмима изводи око 200 наставника и сарадника Универзитета у Београду.

Званичан блог Студија при Универзитету

Обавештења

  • Важно обавештење о раду и одржавању наставе у ванредним околностима
  • Универзитет у Београду обавештава да ће докторанд Стајка Рајић (докторске студије: Историја и филозофија природних наука и технологије) јавно бранити докторску дисертацију под насловом: „Математика и музика у функцији дечјег развоја“, у уторак 21. јануара 2020. год, у 12.00 часова, на Универзитету у Београду, Ректорат, Студентски трг бр.1, сала 8.
    Универзитет у Београду обавештава да ће докторанд Невенка Кнежевић-Лукић (докторске студије: Историја и филозофија природних наука и технологије) јавно бранити докторску дисертацију под насловом: “Настанак и развој научнo-техничке полиције у Србији 1904-1941.године” у петак 24. јануара 2020. год, у 14.00 часова, на Универзитету у Београду, Ректорат, Студентски трг бр.1, сала 8.
  • Докторске дисертације на увиду јавности
  • Одбрањени и мастер радови на увиду јавности
  • Оформљена библиотека за потребе студијских програма
  • Универзитет обавештава да је мастер рад Тихане Павловић на увиду јавности од 21.05 до 25.05.2020. године.

Студије при Универзитету - контакти

Студије при Универзитету-радно време са странкама

 

Студије при Универзитету

Документи