Центар за континуирану едукацију

Центар за континуирану едукацију

Центар за континуирану едукацију је организациона јединица Универзитета у Београду основана ради развоја и промовисања система континуиране едукације, идеје доживотног учења и обезбеђивања подршке лицима заинтересованим за даље образовање и усавршавање.

Центар за континуирану едукацију Универзитета у Београду одлуком Савета основан је 15. новембра 2011. године.

Основне активности

  • Развој система континуиране едукације на Универзитету у Београду
  • Координација рада центара континуиране едукације на факултетима у саставу Универзитета у Београду
  • Пружање информација о програмима и курсевима континуиране едукације
  • Пружање саветодавних услуга лицима заинтересованим за програме континуиране едукације
  • Популаризација идеје континуиране едукације и промовисање курсева широј јавности
  • Истраживање стања на тржишту услуга континуиране едукације (истраживање потреба потенцијалних клијената, активности конкуренције...)
  • Формулисање понуде за различите типове клијената (обезбеђивање основних претпоставки и ресурса, правилан избор курсева у понуди, унификација начина одржавања курсева...)
  • Укључивање у интернационални систем континуиране едукације и сарадња у међународним пројектима у овој области
  • Успостављање академске, научне и стручне сарадње са другим институцијама у земљи и иностранству које се баве континуираном едукацијом
  • Остали послови у области континуиране едукације

O Центру

О функционисању Центра стара се Савет Центра.
Ректор именује једног од проректора као председника Савета Центра.
Савет чине именовани проректор и по један представник већа сваке групације наука на Универзитету у Београду.
Председник Савета Центра руководи радом Савета и стара се о спровођењу одлука.

Документација од значаја за Центар:

Контакти:

Адреса: Центар за континуирану едукацију Универзитета у Београду
Ректорат, Студентски трг 1, 11000 Београд

Број телефона: (011) 3207-466

Радно време: од 08.30 до 16.00 часова

Председник Савета Центра
- проф. др Дејан Филиповић
dejan.filipovic@rect.bg.ac.rs

в.д. директор
- Јасмина Крајиновић-Јокић
jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs


15. март 2023.

Успешно завршен курс континуиране едукације
Под називом: Eфикасно комуницирање

Након успешно завршеног курса континуиране едукције под називом Ефикасно комуницирање, одржана је дана 15. марта 2023. године свечана додела сертификата. Програм је одобрио Сенат Универзитета у Београду и реализован је у оквиру Центра за континуирану едукацију Универзитета у Београду. На свечаности је додељено 12. сертификата полазницима курса који су успешно похађали програм. Руководилац програма проф. др Зорица Томић.


27. март 2019.

Одржан семинар на тему: Признавање страних високошколских исправа ради наставка образовања


15. март 2019.

Радионица на тему "Који су најчешћи изазови у раду са студентима и како се могу превазићи?"

Радионица под називом "Који су најчешћи изазови у раду са студентима и како се могу превазићи?" организована је 14. марта 2019. године у оквиру ERASMUS+ пројекта „Јачање истраживачког потенцијала у високом образовању као допринос даљем развоју регије Западног Балкана“ (Re@WBC). Веома посећену радионицу, која је била намењена наставном особљу Универзитета у Београду, одржала је др Невена Буђевац, доцент Учитељског факултета. Овде можете преузети презентацију са одржане радионице.


21. фебруар 2019.

Програм континуиране едукације „Унапређење наставничких и менторских компетенција за образовање здравствених професионалаца“

Јавни позив за пријаву полазника за похађање континуиране едукације отворен је до 8. марта 2019.


20. фебруар 2019.

Курс енглеског језика (ниво средњи I) за административне службенике Универзитета

Курс ће почети 01. марта 2019. год и одржаваће се у Сали у поткровљу Ректората Универзитета у Београду. Курс траје 10 недеља. Настава ће се одвијати два до три пута недељно у периоду од 14 - 16 часова (могућ договор око термина одржавања курса).


Архива - 2017/2018.