Истраживање о дипломираним студентима Универзитета у Београду

CONGRAD

Контакт

Ана Јанковић Баровић
CONGRAD тим Универзитета у Београду
ana.jb@razvojkarijere.bg.ac.rs
+ 381 11 3207 415
Универзитет у Београду
Студентски трг 1
11000 Београд

Током 2013. године биће спроведено истраживање о дипломираним студентима на Универзитету у Београду.
Резултати овог истраживања треба да пруже додатне податке који би допринели развоју и побољшању квалитета студијских програма, наставног процеса и процеса учења на Универзиту у Београду. Такође, ово истраживање треба да укаже на потребу да слична анкетирања постану саставни део стандардне процедуре рада факултета и универзитета.

У истраживању ће учествовати дипломирани студенти који су завршили студије током 2006/07. и 2011/12. школске године. Истраживање обухвата све нивое студија: студије по пре - болоњском систему попут основних, магистарских и докторских студија и студије по болоњском систему попут основних, мастер и докторских студија.

Истраживање о дипломираним студентима у фокусу има оцену студијских програма који се изучавају на Универзитету у Београду и на професионалној каријери након дипломирања.

Теме у оквиру истраживања:

  • Ток студија
  • Период након дипломирања и први послови
  • Квалификација, професионална каријера и професионални успех
  • Однос између студија и запослења
  • Задовољство запослењем
  • Процена квалитета и услова студирања

Истраживање о дипломираним студентима се спроводи електронски и може му се приступити само преко званичног сајта Универзитета у Београду. Истраживање траје од марта 2013. године до јуна 2013. године. Резултати истраживања ће бити доступни на сајту Универзитета у Београду.

Зашто је важно да учествујете?

Дипломиране студенте сматрамо експертима у овом пољу. То је разлог зашто баш Вас питамо. Ваша оцена студија у односу на радно искуство и прве кораке у каријери пружиће нам драгоцене информације о предностима и недостацима студијских програма на Универзитету у Београду.

Учешћем у истраживању Ви ћете:

  • имати могућност да оцените Ваш студијски програм и услове студирања
  • имати могућност да своје мишљење поделите са Универзитетом у Београду
  • дати допринос унапређењу студијских програма и услова студирања
  • дати драгоцене информације за каријерно саветовање и информисање

Ваше искуство може бити од велике користи за будуће генерације студената на Универзитету у Београду.