Студентски представници у органима Универзитета у Београду

Чланови Савета Универзитета у Београду из реда студената

1. Илија Тодоровић, студент Технолошко-металуршког факултета
2. Никола Лазић, студент Факултета политичких наука
3. Ана Лојаница, студент Биолошког факултета
4. Никола Бошковић, студент Фармацеутског факултета
5. Филип Поповић, студент Технолошко-металуршког факултета

Чланови Већа групација из реда студената

Веће групације друштвено-хуманистичких наука
1. Александар Вићентијевић, студент Факултета спорта и физичког васпитања
2. Стефан Недић, студент Православног богословског факултета
3. Ђорђе Јевтић, студент Економског факултета
4. Ана Ђерић, студент Учитељског факултета

Веће групације медицинских наука
1. Вања Тодоровић, студент Фармацеутског факултета
2. Јована Вукојчић, студент Фармацеутског факултета
3. Милена Милановић, студент Стоматолошког факултета
4. Алекса Коругић, студент Медицинског факултета

Веће групације природно-математичких наука
1. Филип Бошковић, студент Биолошког факултета
2. Ана Лојаница, студент Биолошког факултета
3. Саша Стојановић, студент Физичког факултета
4. Младен Радосављевић, студент Географског факултета

Веће групације техничко-технолошких наука
1. Милица Кузмановић, студент Електротехничког факултета
2. Владимир Смуђа, студент Технолошко-металуршког факултета
3. Софија Младеновић, студент Пољопривредног факултета
4. Јагош Станојевић, студент Машинског факултета

Члан Одбора за статутарна питања из реда студената

1. Владимир Смуђа, студент Технолошко-металуршког факултета

Чланови Одбора за професионалну етику из реда студената

1. __________________
2. ____________________

Чланови Дисциплинске комисије Универзитета из реда студената

1. Дубравка Кахримановић, студент Филозофског факултета
2. Урош Кириљук, студент Филозофског факултета
заменици: Марија Радовановић са Филолошког и Павле Настић са Економског факултета