Председништво студентског парламента

 

Председништво Студентског парламента Универзитета у Београду чине:

Председник: Маргарета Смиљанић

Студент проректор: Јагош Стојановић

Заменик: Никола Паовица

Генерални секретар: Анастасија Антић

Потпредседници по ресорима:

Потпредседник за наставу:
Илија Тодоровић
Потпредседник за науку:
Драгана Славковић
Потпредседник за унапређење студентског стандарда:
Матија Васић
Потпредседник за сарадњу са привредом:
Михаило Ђурђевић
Потпредседник за међународну сарадњу:
Дамјан Ровинац
Потпредседник за заштиту права студената:
Милан Станковић
Потпредседник за унапређење здравствене заштите студената :
Димитрије Живковић

 

Председништво спроводи општа акта и одлуке Студентског парламента између његове две седнице.

Радом Председништва руководи председник Студентског парламента.