Награда „Студент генерације“

Student generacije

Поводом Дана Универзитета, додељују се награде "Студент генерације" по једном студенту са сваког факултета, који је дипломирао у току претходне школске године, у редовном року предвиђеном статутом факултета, са највишом просечном оценом.

Награде су новчане, а награђеним студентима се додељују и повеље.

Свечана додела повење “Студент генерације” најбољим студенткињама и студентима Универзитета у Београду у школској 2018/2019. години. Ботаничка башта “Јевремовац”, 14. септембра 2020. године.

Autor Marko Vuković (marko@webtv.rs)

 

Награда "Студент генерације" за школску 2018/2019. годину додељује се следећим студентима:

Архитектонски факултет
ТЕОДОРА АРСЕНИЈЕВИЋ, са просечном оценом 9,53

Биолошки факултет
СОФИЈА МАРКОВИЋ, са просечном оценом 9,97

Географски факултет
МАРИЈА ЗЕЉКОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Грађевински факултет
ВЕРИЦА ЈУГОВИЋ, са просечном оценом 9,65

Економски факултет
АНА ПЕТРОВИЋ, са просечном оценом 9,97

Електротехнички факултет
ПРЕДРАГ ЈЕКИЋ, са просечном оценом 10,00

Математички факултет
МАТИЈА СРЕЋКОВИЋ, са просечном оценом 10,00
МИЛИЦА ЂУКИЋ, са просечном оценом 10,00

Машински факултет
МИЛАН ЈАНКОВИЋ, са просечном оценом 9,89

Медицински факултет
ИСИДОРА БАЊАЦ, са просечном оценом 10,00
НЕМАЊА УСЕИНОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Пољопривредни факултет
СИМОНА ЈАЋИМОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Правни факултет
КОНСТАНТИН БАБИЋ, са просечном оценом 10,00

Православни богословски факултет
НЕМАЊА ВЕЛИЧКОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Рударско-геолошки факултет
НЕДА НИШИЋ, са просечном оценом 10,00

Саобраћајни факултет
НЕДА НИШИЋ, са просечном оценом 9,94

Стоматолошки факултет
СТЕФАН ВУЛОВИЋ, са просечном оценом 9,87

Технички факултет у Бору
МИХАЈЛО ГРЕЧИЋ, са просечном оценом 9,64

Технолошко-металуршки факултет
СВЕТОЗАР ГАВРИЛОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Учитељски факултет
ЈОВАН МАЦУТ, са просечном оценом 9,72

Факултет ветеринарске медицине
НИКОЛА ЦУКИЋ, са просечном оценом 9,97

Факултет организационих наука
МАЈА СТАМЕНОВИЋ , са просечном оценом 10,00

Факултет политичких наука
СТЕФАН ДИМИТРИЈЕВИЋ, са просечном оценом 10,00

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
ИСИДОРА ИВАНОВИЋ, са просечном оценом 9,59

Факултет за физичку хемију
МИЛИЦА МАРКОВИЋ, са просечном оценом 10,00

Факултет спорта и физичког васпитања
ИГОР ЗЛАТОВИЋ, са просечном оценом 9,57
МАРКО КАПЕЛЕТИ, са просечном оценом 9,57

Факултет безбедности
НАТАЛИЈА МАНЧИЋ, са просечном оценом 9,59

Фармацеутски факултет
ТЕОДОРА БУЛОГ, са просечном оценом 9,75

Физички факултет
МАРИЈА ШИНДИК, са просечном оценом 10,00

Филозофски факултет
ВУКАШИН ЗОРИЋ, са просечном оценом 10,00

Филолошки факултет
НЕДЕЉКА ДЕЈАНОВИЋ, са просечном оценом 9,96

Хемијски факултет
АЛЕКСА МИЛОСАВЉЕВИЋ, са просечном оценом 10,00

Шумарски факултет
ПЕТАР НЕШКОВИЋ, са просечном оценом 9,74

 

Награђени за најбоље стручне и научно-истраживачке радове студената у 2019. години:

Са групације факултета природно-математичких наука
УРОШ КАЧАРЕВИЋ, Биолошки факултет, за рад „Успоравање старења Caenorhabditis elegans модулацијом НLH-30 зависне аутофагије применом пробиотичког соја бактерије Lactobacillus fermentum“.

Са групације друштвено-хуманистичких наука
ЈОВАН МАЦУТ, Учитељски факултет, за рад „Дискурс моћи у роману Господар мува, Вилијама Голдинга – постструктуралистички приступ“.

Са групације факултета медицинских наука награду деле:
САЊА БЛАГОЈЕВИЋ и КОНСТАНТИН АРСОВИЋ, Медицински факултет, за рад „Испитивање инхибиције кинезе Ро протеина на оштећење неурона у ћелијском моделу неуродегенерације изазваном 1-метил-4-фенилпиридинијумом (МПП*)“.

Са групације факултета техничко-технолошких наука награду деле:
СИМОНА ЈАЋИМОВИЋ, Пољопривредни факултет, за рад „Assessment of spa mineral water quality form Vrnjačka Banja, Serbia: geochemical, bacteriological, and health risk aspects“.

 

Добитници награда за школску 2017/18. годину

Добитници награда за школску 2016/17. годину

Добитници награда за школску 2015/16. годину

Добитници награда за школску 2014/15. годину

Добитници награда за школску 2013/14. годину

Добитници награда за школску 2012/13. годину

Добитници награда за школску 2011/12. годину

Добитници награда за школску 2010/11. годину

Добитници награда за школску 2009/10. годину

Добитници награда за школску 2008/09. годину

Добитници награда за школску 2007/08. годину

Добитници награда за школску 2006/07. годину

Добитници награда за школску 2005/06. годину

Добитници награда за школску 2004/05. годину

Добитници награда за школску 2003/04. годину

Добитници награда за школску 2002/03. годину

Добитници награда за школску 2001/02. годину

Добитници награда за школску 2000/01. годину

Добитници награда за школску 1999/2000. годину

Добитници награда за школску 1998/99. годину

Добитници награда за школску 1997/98. годину

Добитници награда за школску 1996/97. годину

Добитници награда за школску 1995/96. годину

Добитници награда за школску 1994/95. годину