INTERREG

Пројекат „ПА7 Друштво знања“ има за циљ да креира друштво засновано на конкурентној истраживачкој и образовној инфраструктури, институцијама за подршку иновацијама и развијеним информационим и комуникационим технологијама у Дунавском региону.

Пројекат директно доприноси ЕУ Стратегији за Дунавски регион (ЕУСДР) – пружа финансијску подршку главним актерима у оквиру ПА7 и тако омогућава реализацију њихових улога и управљачке структуре у оквиру ЕУСДР. Приоритетну област 7 „Развој друштва знања кроз истраживање, образовање и ИКТ“ у оквиру ЕУСДР координирају Универзитет у Београду и Министарство образовања, истраживања и спорта Републике Словачке.

Пројекат „ПА7 Друштво знања“ финансира се од стране Interreg Дунавског транснационалног програма у периоду 2017-2019.

Пројекат се ко-финансира од стране Европске уније (ЕРДФ и ИПА).

Више информација о пројекту: www.danubeknowledgesociety.eu

Erasmus+
mobion
EUROWEB
Astromundus
Erasmus+