Интернационализација

Internacionalizacija UB

Настављајући традицију отворености према свету, Универзитет у Београду, имајући у виду углед који ужива, свој географски положај и потенцијале, наставља са напорима на афирмацији политике пријатељских и конструктивних академских веза са универзитетима широм света, као и на унапређењу међународних размена наставника, студената и администрације.

Сенат Универзитета у Београду, 19. марта 2014. године, усвојио је Стратегију интернационализације Универзитета у Београду.

Такође, наредне 2015. године, 8. јула усвојен је и Акциони план интернационализације Универзитета у Београду.